Циркониева керамика

Циркониевите коронки са нова технология, все още недостъпна за много пациенти по финансови съображения, но са достоен заместник на металокерамиката по много показатели. С тях може да се получи много добра цветова характеристика и се избягва „сивия“ кант на венеца, който се получава при много металокерамични коронки.