Имплантология

Клиниката работи с импланта система Osstem и Биогенезис. Имплантите от системата Kisses са проектирани така, че да могат да бъдат използвани в множество разнообразни случаи. Можете да усетите разнообразните видове импланти, подходящи за тесен алвелоарен гребен. Структурата на импланта го прави изключително лесен за имедиатно имплантиране и ранно натоварване.

КРЕСТАЛЕН      СИНУС     ЛИФТ              

Операция, при която мембраната на пода на синуса се повдига и освободеното пространство се запълва с подходящ костен материал. Достъп до мембраната може да се осъществи по два начина:

  • странично на челюста – така наречен открит, латерален синус лифт.
  • отдолу, откъм зъбите – и се нарича закрит, крестален синус лифт.